Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Σπάνια Λευκώματα...με 30 ευρώ


"Ενορία της Αγιάς Κωνσταντινουπόλεως
Τζιμπαλί"


επιμέλεια: Σωτήρης Χτούρης

Εκδόσεις Εξάντας, 2000

Περιέχει 4 cd
ΤΙΜΗ ΦΟΙΒΗΣ: 30 ευρω
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου - Βενετάς

"Αθήνα Ένα όραμα του κλασικισμού"

μετάφραση: Παναγιώτα Σιετή
Εκδόσεις: Καπόν, 2001
Στην παρούσα μελέτη, ο καθηγητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, ο οποίος έχει ασχοληθεί για χρόνια με την ίδρυση της νέας πόλης των Αθηνών και έχει ερευνήσει το υπάρχον αρχειακό υλικό τόσο στην Αθήνα όσο και στο Μόναχο, παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τις διάφορες πολεοδομικές προτάσεις για την Αθήνα. Ανέκδοτα στοιχεία και σχέδια δημοσιεύονται στη μονογραφία αυτή, που αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής πολεοδομίας.
ΤΙΜΗ ΦΟΙΒΗΣ: 30 ευρω

ΤΙΜΗ ΦΟΙΒΗΣ: 30 ευρώ
Σωτήρης Χτούρης, Γιώργος Νικολακάκης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, κ.ά.

"Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο
Λέσβος (19ος-20ος αιώνας)"