Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Φυλλάδια ειδικού ενδιαφέροντος με 1 ευρώ


Νικόλαος Βλάχος 
Στέφανος Κανέλλος[1792-1823].
Αθήνα 1975.

Γεώργιος Θ.Ζώρας
Ο Στέφανος Κομμητάς και το γλωσσικόν ζήτημα.
Αθήνα 1968.

Άγγελος Παπακώστας
Γεώργιος Καλαράς το πνευματικό και πατριωτικό του έργο.
Αθήνα 1966.

Εμμ.Μοσχονάς
Ο Αλέξανδρος Πάλλης και ο δωδεκανησιακός αγώνας .
Αθήνα 1966.

Ειρήνη Κουρούνη
Η διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων και η θεματογραφία του Διασωρηνού.
Αθήνα 1969

Δημήτρης Γ.Αποστολόπουλος
Το υπόμνημα του Γεράσιμου Βλάχου στα Φυσικά του Αριστοτέλη και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων.
Αθήνα 1981.

Ιωαν.Ν.Φραγκούλας
Σκιαθίτες αγωνιστές του 1821.
Εταιρεία Ευβοικών σπουδών.1977.


Γεώργιος Θ.Ζώρας
Ανδρέου Κάλβου Θεόφραστου Μετάφρασις,
Αγνώστου τραγωδίας μονόλογοι.
Αθήνα 1969