Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Τρία Βιβλία για το Παρίσι


Guillaume Apollinaire, 
Ο περιπατητής των δύο όχθεων Οδοιπορικό στο Παρίσι 
(μετάφραση: Νίκος Σταμπάκης, επιμέλεια: Νίκος Σταμπάκης) 
Φαρφουλάς, 2010


Andrew Hussey, 
Παρίσι, Η Μυστική Ιστορία 
(μετάφραση: Αλίκη Πιστεύου) 
Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός, 2009


Η Παρισινή Κομμούνα, 140 χρόνια από την πρώτη "έφοδο στον ουρανό", 
(επιμέλεια: Μαρία Μαυροειδή, Γιώργος Τριβιζάκης 
μετάφραση: Γιάννης Σκαλιδάκης, Γιώργος Τριβιζάκης), 
Α/συνέχεια, 2011