Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ολίγη από Πίντερ...


Το ψαρέψαμε από τον Guardian ...χαμένο για πάνω από 50 έτη θεατρικό του εικοσιεννιάχρονου τότε Pinter.Aκόμη και η Αντωνία έτριβε τα μάτια της...
Για τους άπιστους σχετικά με την πατρότητα του κειμένου έχουμε τη χειροπιαστή απόδειξη
12 παύσεις.
Δεν τολμάμε μετάφραση

Τhe umbrellas

Two gentlemen in deckchairs on the terrace of a large hotel. Wearing shorts and sunglasses. Sunbathing. They do not move throughout the exchange

A: The weather's too much for me today.

PAUSE

B: Well, you're damn lucky you've got your umbrella.

A: I'm never without it, old boy.

PAUSE

B: I think I'd do well to follow your example.

A: Yes, you would. Means the world to me. I never find myself at a loss. You understand what I mean?

B: You're a shrewd fellow, I'll say that for you.

PAUSE

A: My house is full of umbrellas.

B: You can't have too many.

A: You've never said a truer word, old boy.

PAUSE

B: I haven't got one to bless myself with.

PAUSE

A: Well, I can forsee [sic] a time you'll regret it.

B: I think the time's come, old boy.

A: You can't be too careful, old boy.

PAUSE

B: Well, you've got your feet firmly planted on the earth, there's no doubt about that.

PAUSE

A: I certainly feel secure, old boy.

B: Yes, you know where you stand, all right. You can't take that away from you.

PAUSE

A: You'll find they're a true friend to you, umbrellas.

PAUSE

B: Maybe I'll buy one.

PAUSE

A: Don't come to me. It would be like tearing my heart out, to part with any of mine.

PAUSE

B: You find them handy, eh?

PAUSE

A: Yes ... Oh, yes. When it's raining, particularly.

Blackout
© The estate of Harold Pinter 2011