Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία με 5 ευρώ

Μπέσση Λιβανού...Μια ζωή δεν φτάνει
(Εκδόσεις Καστανιώτης)

Μάρω Δούκα...Ουράνια μηχανική
(Εκδόσεις Κέδρος)

Βασίλης Γκουρογιάννης...Ο θίασος των Αθηναίων
(Εκδόσεις Καστανιώτη)

Γεράσιμος Δενδρινός...Φραγή εισερχομένων κλήσεων
(Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Πέτρος Αμπατζόγλου...Στη σιωπή του έρωτα
(Εκδόσεις Κέδρος)

Ελένη Σαραντίτη...Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου
(Εκδόσεις Καστανιώτη)

Χάρις Λύτας...Χωρίς ανάγκες σώμα
(Εκδόσεις Κέδρος)